nour.webblogg.se

2015-12-21
21:17:00

argumentation: Rök inte!

 

argumentation: den här argumentationen som jag har skrivet i SVA 1

 

Rök inte!

 

Ett vanligt ordspråk är: ’’En cigarett är en pinne med glöd i ena änden och en idiot i den andra”. Det här är sant, därför att rökning är ett långsamt självmord, först känner man inte hur mycket dåliga saker som händer med kroppen. Så sluta med rökning!

En av anledningarna  till att sluta röka kan vara att det finns så mycket människor som klagar över att deras lön är inte tillräcklig, men varför då? Det finns ju visserligen olika orsaker, men ett stort skäl är att de röker. Om de slutar röka, kan de faktiskt spara pengar.

På internetsidan thelung.se anger de att om man röker ett paket om dagen som kostar 55 kr, så på slutet av månaden, betalar rökaren 1 673 kr och 20 075 kr per år (Ulf Åström,(år okänt)).

På internetsidan zacks.com tillägger de att enligt United Healthcare kan man spara ca 20 000 amerikanska dollar under en livstid i medicinska räkningar om rökaren slutar röka (Gail Cohen, (år okänt)).

Den andra orsaken är att rökning är också mycket dåligt för hälsan. Många sjukdomar kan man få, om man röker.

På internetsidan folkhalsomyndigheten.se skriver de att på grund av rökning, ökas risken att man får sjukdomar upp till 30 gånger (Agardh, Moradi, Allebeck, 2008), ’’ bland annat ett femtontal cancerformer varav den mest kända är lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), ryggbesvär, diabetes, benskörhet, sår i mage och tolvfingertarm och tandlossning’’ (Folkhälsomyndigheten, 2009).

Bara i Sverige orsakar rökning 17 % av alla cancerfall och 90 % av lungcancerfallen. (Folkhalsomyndigheten, 2015).

På internetsidan hjart-lungfonden.se tillägger de att i en cigarrett finns mer än 50 cancerframkallande ämnen och flera giftiga tungmetaller. (Hjärt- och lungfonden, 2014).

Den tredje anledningen är att rökning är inte bara dåligt för rökaren själv, utan för alla människor i rökarens närhet, som finns i riskzonen.

På internetsidan  folkhalsomyndigheten.se anger de att passiv rökning ökar risken att man får samma sjukdomar som rökaren kan få. Jämfört med den som inte blir exponerad för gifter som man kan få via passiv rökning, ökar risken för både lungcancer och hjärtinfarkt med 30 % för den som utsätts för passiv rökning. (folkhalsomyndigheten, 2015)

Å andra sidan säger rökaren att när man är stressad så blir man lugnare om man röker, men det inte sant. Detta eftersom nikotinet i tobaken lurar dig:

Under rubriken ’’Tobak dödar’’ anger Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson och Nystrand att när nikotinet når hjärnan, ger det för en KORT stund en känsla av välbefinnande och lugn. Ett starkt beroende kan skapas på grund av nikotin. ’’Kroppen ställs om så att den efter en tid reagerar häftigt på att inte få nikotin. Då märks bland annat oro och starkt sug efter nikotin.’’(Biologi Light, Liber, 2011). Och rökaren blir snabbt beroende av starkare cigaretter.

Som ni ser, är rökning mycket farligt. Rökaren blir densamma som den som kastar pengar i sjön. Rökning hotar inte bara ditt liv utan också dina nära och kära. Så sluta med rökning!

 

 

Källor:

Åström, L. (år okänt).

’’ Hur mycket pengar skulle du spara genom att sluta röka? ’’.  Hämtat från: http://thelung.se/hur-mycket-pengar-skulle-du-spara-genom-att-sluta-roka/ (2015-09-30)

 

Gail, C. (år okänt)

’’ How Much Money Can a Person Save by Quitting Smoking? ’’. Hämtat från: http://finance.zacks.com/much-money-can-person-save-quitting-smoking-3842.html (2015-09-30)

 

Folkhalsomyndigheten,(2015-04-02).

’’ Hälsoeffekter rökning’’. Hämtat från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/skadeverkningar/halsoeffekter-rokning/ (2015-09-30)

 

Hjärt och lungfonden (2014-09-22).

’’ Risker med rökning ’’. Hämtat från: http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Tobak/Om-tobak/# (2015-09-30)

 

Fabricius, S., Holm, F., Mårtensson, R., Nilsson, A. & Nystrand, A. ( 2011). Biologi Light. Stockholm: Liber .

 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: